TUOTTEEN LATAAMINEN JA KÄYTTÖEHDOT

Tuotteiden lataaminen ja maksu pankkipainikkeilla

Lisää haluamasi tuotteet ostoskoriin ja siirry kassalle. Kun ladattava tuote on ostettu, voit ladata tiedoston ruutuun aktivoituneella latauspainikkeella. Ladattavat ohjeet ovat tiedostomuodoltaan pdf-tiedostoja, joiden katselemiseen tarvitset ilmaisen Adobe Reader ohjelman. Katseluohjelman voit ladata tästä get_adobe_reader Adobe reader ohjelmistosta erillisin käyttöehdoin vastaa Adobe. Latauslinkki umpeutuu viikon kuluttua tilauksesta.

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

Käyttöehdot

Käsityöohjekaupassa myytävien ladattavien pdf-muotoisten käsityöohjeiden kauppaan sovelletaan alla lueteltavia ehtoja, jotka koskevat kaikkia Käsityöohjekaupasta ohjeita ostavia asiakkaita. Ehtojen rikkominen voi johtaa korvausvastuuseen näiden ehtojen sekä soveltuvan immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön perusteella.

Käsityöohjeiden käyttöoikeudet

Ostettuaan käsityöohjeen asiakas saa ostamaansa ohjeeseen käyttöoikeuden, joka rajoittuu yksityiseen kotikäyttöön. Käyttöoikeus sisältää oikeuden tulostaa asiakkaalle toimitettavasta ohjeesta kappaleita ja hyödyntää niitä yksityisessä kotikäytössä ei-kaupallisessa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä oikeutta kolmannelle osapuolelle.

Jos ohje aiotaan hankkia koulukäyttöön, ottakaa yhteys sähköpostitse osoitteeseen info@kasityoohjekauppa.fi

Kopiointikielto

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida ohjeita ja kaavoja tai saattaa niiden kopioita kolmansien tahojen saataville missään muodossa. Esimerkiksi ohjekokonaisuuden (ohjeet, kaavat, piirrokset ja valokuvat) sähköisen version jakaminen internetissä tai siitä tulostettujen kappaleiden luovuttaminen kolmansille tahoille on kiellettyä.

Vastuuvapaus

Käsityöohjekauppa ei vastaa taloudellisesti niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeissa tai kaavoissa mahdollisesti olevista tulostus- tai muista virheistä.

Maksun palauttaminen

Maksetun, mutta lataamattoman ohjeen, kauppasumma voidaan palauttaa asiakkaalle.

Rekisteriseloste

Tilaaminen Käsityöohjekauppa Kopan verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 14.11.2014

 1. Rekisterinpitäjä

Käsityöohjekauppa Koppa

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Kesävaara

email: info@kasityoohjekauppa.fi

 1. Rekisterin nimi

Käsityöohjekauppa Koppa -verkkokaupan käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Käsityöohjekauppa Kopan -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 1. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.